Català Español 
 

Política de gestió de l'empresa

Missió

Experts en aplicació de pintura especialitzada, proveïdors de solucions personalitzades per al sector industrial en sistemes de protecció i pintura industrial.

Visió

Arribar a ser referent nacional en l'aplicació de pintura especialitzada i solucions personalitzades per a la indústria.

Confirmar la nostra tradició de coneixement i prestigi en l'àmbit de l'aplicació de pintura industrial especialitzada, desenvolupant o col·laborant en el desenvolupament de productes conjuntament amb els nostres proveïdors, per a algun nínxol de mercat específic, iniciant un procés de tecnificació del negoci tradicional

Valors

 • Orientació al client i personalització de les solucions.
 • Anticipació, pro-activitat i esperit de servei.
 • Respecte al medi ambient.
 • Comunicació, transparència en la informació i treball en equip.

Els nostres empleats

El nostre personal és competent sobre la base dels requisits definits i marcats pel nostre sector, RULL estableix la sistemàtica per determinar les necessitats de competència i proporciona la formació a tot el personal que realitza activitats que afecten a la qualitat en el servei, avaluant la formació proporcionada.

Entre les necessitats de formació s'inclou la rellevància i importància de les activitats que realitza cada persona i com contribueix a la consecució dels objectius de qualitat i servei.

Respecte a la societat i el medi ambient.

Ens comprometem a complir tots els requisits legals i reglamentaris aplicables a la nostra activitat, així com qualsevol altre compromís que l'empresa pugui assumir, en tots els seus aspectes, com ara seguretat, qualitat i medi ambient:

 • Donant suport al desenvolupament de les comunitats on realitzem la nostra activitat.
 • Donant suport decididament la no discriminació en l'ocupació.
 • Creant treball digne.
 • Realitzar les nostres operacions empresarials compromesos amb un comportament ètic, no afavorint, en cap cas, la corrupció.
 • Respectant els drets humans fonamentals i als dels treballadors.
 • Respectar el medi ambient és un factor fonamental en els nostres treballs, comprometent-nos a controlar tots els factors que contribueixin a no perjudicar, dissenyant i gestionant tots els processos productius, minimitzant l'impacte ambiental negatiu i prevenint la contaminació.

Qualitat

Per Rull la qualitat comprèn:

 • La Sensibilització de tot el personal de la importància de satisfer els requisits dels clients, els requisits legals i els reglamentaris.
 • El establir i aprovar la Política, els objectius de qualitat i la seva planificació.
 • La realització de les revisions del sistema de qualitat.
 • Els recursos necessaris per al manteniment del sistema i la millora contínua.
 • Complir amb la política i vigilar que siguin respectades íntegrament les directrius marcades.

Per tot això, la Direcció General es compromet a complir i millorar contínuament per aconseguir una eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, i exigeix la implicació de tot el seu personal.

Millora contínua

RULL gestiona i planifica els processos necessaris per a la millora contínua del sistema de qualitat mitjançant el comitè de qualitat, que és l'òrgan impulsor del sistema. En el comitè s'aproven els projectes de millora, els cercles de qualitat, etc. i es fa la planificació i seguiment d'aquests.

Qualitat interna

L'objectiu de RULL és aconseguir la satisfacció del client mitjançant uns serveis de qualitat a un preu competitiu.

Aquest objectiu es desenvoluparà mitjançant la sensibilització a tot el personal de la importància de satisfer els requisits dels clients, els requisits legals i els reglamentaris. I mitjançant el treball en equip de tots els integrants de RULL, buscant al mateix temps plena integració en les diferents tasques, mitjançant la qual s'aconsegueixi la satisfacció permanent del personal de l'empresa, el que ens ajudés a mantenir i potenciar el lideratge en les activitats desenvolupades.

Per aconseguir la satisfacció del personal de l'empresa es continués millorant en la seguretat i salut laboral, mitjançant informació i formació als treballadors, per prevenir els riscos laborals.

La preparació i lliurament del excel·lent equip humà que integra RULL, ha fet possible que arribem a la posició de lideratge que avui ocupem dins dins del sector de la pintura i productes industrials. Però no ens conformem només amb això, sinó que, tenim una clara voluntat d'establir els recursos necessaris per al manteniment i la millora contínua de l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i un compromís de satisfacció mediambiental.

Comparteix

Facebook Twitter del.icio.us Google MySpace
AENOR IQNET

RULL Serveis de Pintura i Retolació, S.L.
Polígon Industrial Les Molines, Parc. 1.3 i 1.4, Ctra. Amposta- Deltebre, 43580 Deltebre (Tarragona)
tel. 977 487 024 - fax. 977 489 871 - rull@rull.co