Català Español 
 

Pintura Paviments

Els sòls i paviments ja siguin de formigó, llosetes, terratges o altres materials, són vulnerables a les agressions produïdes pel desgast i l'absorció pròpia del seu ús. Es transformen en superfícies pulverulentes i poroses, sotmeses a les possibles agressions químiques que pugui rebre, tant dels productes de neteja com dels materials que puguin ser manipulats en la indústria, produint atacs i fins destrucció dels materials.

L'extensa gamma de solucions que aporta la nostra dilatada experiència, proporcionen elevades prestacions de resistència, higiene, neteja, i compliment amb els requisits de qualitat requerits per les normes més exigents, i resistència a les més dures agressions químiques i mecàniques en instal·lacions industrials.

Per aconseguir la màxima protecció que les pintures i tractaments superficials poden aportar, cal assegurar el perfecte contacte entre aquests i les superfícies a protegir. Depenent de la naturalesa de les superfícies, i del seu estat de conservació, han de ser realitzades una sèrie d'operacions prèvies al pintat, per tal d'aconseguir una superfície apropiada.

Paviments decoratius

  • Terratge continu
  • Resines epoxi amb agregats minerals

Paviments de resines

  • Epoxi, poliuretà, acríliques
  • Multicapes, epoxi, poliuretans i quars color
  • Autonivellants, poliuretà epoxi i polyureas
  • Morters secs epoxi, poliuretans i quars color

Paviments Industrials

  • Conductius
  • Alimentaris i sanitaris
  • Alta resistència química i tèrmica
  • Alta resistència mecànica i abrasió

Galeria d'Imatges

Comparteix

Facebook Twitter del.icio.us Google MySpace
AENOR IQNET

RULL Serveis de Pintura i Retolació, S.L.
Polígon Industrial Les Molines, Parc. 1.3 i 1.4, Ctra. Amposta- Deltebre, 43580 Deltebre (Tarragona)
tel. 977 487 024 - fax. 977 489 871 - rull@rull.co