Català Español 
 

Enginyeria i treballs en protecció passiva contra incendis

Els elements estan subjectes a l'obligatorietat de protegir contra el foc, són sempre elements estructurals d'acer, de fusta o bé de formigó armat, que són els elements portants dels edificis.

En el sector de la protecció passiva contra incendis, han de ser complerts una sèrie de reglaments i normes, a fi d'assegurar que els nivells de protecció aconseguits compleixin tots els requisits necessaris. Normes d'edificació, de decoració, de control de la resistència davant del foc, de control de la inflamabilitat dels materials, són d'obligat compliment per part dels nostres productes.

En Rull disposem d'un sistema d'aplicació que garanteix als nostres clients un resultat òptim.

  • Estructures metàl·liques
  • Naus i construccions civils, lloses de formigó, forjats amb xapes col·laborants
  • Morters per a focs cel·lulòsics de perlita, vermiculita
  • Pintures Intumescents
  • Morters i massilles intumescent
  • Pintures per a protecció de cables
  • Protecció de safates passa cables.

Galeria d'Imatges

Comparteix

Facebook Twitter del.icio.us Google MySpace
AENOR IQNET

RULL Serveis de Pintura i Retolació, S.L.
Polígon Industrial Les Molines, Parc. 1.3 i 1.4, Ctra. Amposta- Deltebre, 43580 Deltebre (Tarragona)
tel. 977 487 024 - fax. 977 489 871 - rull@rull.co